صفحه ما در اینستاگرام:

https://instagram.com/berenjestan_fk

berenjestan logo محصولات فروشگاه
طارم محلی فریدونکنار
  • طارم محلی فریدونکنار

طارم سرگل فریدونکنار الک شده

260,000 تومان1,040,000 تومان
یکی از بهترین برنج های جهان در نواحی شمالی ایران کشت می شود. در این میان برنج طارم محلی برنج

طارم سرگل فریدونکنار الک نشده

240,000 تومان960,000 تومان
یکی از بهترین برنج های جهان در نواحی شمالی ایران کشت می شود در این میان برنج طارم محلی برنج فریدونکنار در استان

سرلاشه طارم سرگل فریدونکنار

150,000 تومان600,000 تومان
یکی از بهترین برنج های جهان در نواحی شمالی ایران کشت می شود در این میان برنج طارم محلی برنج فریدونکنار در استان

طارم کشت دوم الک شده

300,000 تومان1,200,000 تومان
کشت دوم معمولا در نیمه نخست مردادماه در زمین با کیفیت فریدونکنار و بلافاصله پس از برداشت محصول در دهه

طارم کشت دوم الک نشده

280,000 تومان1,120,000 تومان
کشت دوم معمولا در نیمه نخست مردادماه در زمین با کیفیت فریدونکنار و بلافاصله پس از برداشت محصول در دهه

سرلاشه طارم کشت دوم

175,000 تومان700,000 تومان
کشت دوم معمولا در نیمه نخست مردادماه در زمین با کیفیت فریدونکنار و بلافاصله پس از برداشت محصول در دهه